סדנת מוכנות לכיתה א'


גילאי חמש עד שבע שנים (בקבוצות קטנות)
 

הפעילות מכשירה את הילדים בשלושה מישורים: מוטורית, קוגנטיבית ורגשית- חברתית.

 

מוטורית
תרגול בבעיות מוטוריקה גסה ועדינה.
חיזוק חגורת כתפיים על מסלולי מתקנים יחודיים.
ארגון ותכנון תנועה, חציית קו אמצע, קואורדינציה של עין-יד.
גרפומוטוריקה: כתיבה, רצף קווי שליטה בשרירי האצבעות.

 

קוגניטיבית (תפיסה, חשיבה והכרה)
פיתוח תפיסה חזותית כהכנה לכתיבה.
פיתוח תפיסה שמיעתית כהכנה לקריאה.
לימוד: מושגים, צורות, קווים, חשבון, כתיבה.
 
 

רגשית - חברתית
משחקים בתנועה המסייעים להפנמת התכנים הנלמדים:
הבנת המשחק, ציות להוראות, הצבת גבולות והתחשבות בחבר ובקבוצה.

כל אלה מחזקים את הדימוי העצמי ובטחונו של הילד.

keds-redy-3.jpg

 
keds-redy-2.jpg